Iaktta

Vad ser du?
Tror du att du kan se objektivt? Jag är tveksam, att vara objektiv är svårt. Alla är vi mer eller mindre påverkade av allt omkring oss, lägg därtill att även om vi upplevt samma saker så kommer vi att hantera våra upplevelser olika.

Jag tror att det är hälsosamt att ta ett steg tillbaka och ställa sig frågan, var fick jag min kunskap ifrån? Vem var det som presenterade hästen för mig och på vilket sätt gjordes presentationen av hästen på?

Jag upplever om och om igen att människor vet mycket om hästar, men så när jag ställer mig frågan var har de fått sin kunskap ifrån så vet jag inte hur jag ska tolka deras kunskap. Någonstans har situationen uppstått att människor tror sig veta vad en häst är och hur hästar ska behandlas. Vi har en tradition i världen med hästar, hästar har brukats och missbrukats.

Hästen har varit likställd med maskinkraft, en motor som förväntades prestera en viss styrka och fart. Hästar har genom tiderna använts till allehanda sysslor just som ett redskap och en motorkraft. Människor har mött dessa hästar, människor har mött hästen som redskap för invaderande styrkor av deras land. Vad gör det med människans bild av hästen?


Vilken är din bild av hästen?

Fredliga fridsamma hästar

Hästar är intresserad av människor

Hästar är trygga

 

Att vila med hästar

Vilka iakttagelser gör du?