Lära känna

Att lära känna handlar om att få träffa en specifik häst på nära håll, att få röra den hästen fysiskt och beröras av hästen fysiskt och mentalt. Olika hästar berörs och berör på olika sätt beroende på vem du är och beroende på vem du tror att du är. Hästar ser på oss människor på andra sätt än vad människor ser på oss, skönt tycker jag för det ger fler möjligheter.

Vem ser hästen då han/hon ser dig? Hästar ser lätt igenom våra fasader av vilka vi tror att vi är, vilka andra tror eller tycker att vi är. För hästen är vi oss själv, hästen känner ditt inre jag, den du egentligen är!

I olika situationer är vi olika, vi reagerar olika beroende på hur vi känner oss. Vår sinnestämning är avgörande för hur vi uppfattar det som sker omkring oss. Att lära känna någon tar tid, hur vi lär känna hästen beror mycket på hur vi ser på oss själva och vår omvärld, det beror också på vad vi lärt oss tidigare, det beror även på hur allt det vi upplevt påverkat oss. En händelse kan "passera förbi" en person helt obemärkt, medan det hos någon annan ger ett livslångt avtryck.