Foto. Linn Orrmalm
Hästar har själ och de kan tänka självständigt, de har kontrollen över sin egen
kropp. Jag vill att mina hästar ska vara mina vänner och mina läromästare, jag
vill inte ha en lydig slav. Jag väljer hur jag vill se på det som sker.
Vad lärde jag mig?
 

Modern
Vad betyder egentligen ordet modern?

Min vän Anna insåg att stavning inte var min starka sida så hon gav mig i present, Norstedts Svenska Ordbok, jag lovar, den är välanvänd.

Ordet modern sätts ofta i samband med sådant som är inne just nu, i ropet. Men det är inte det i första hand som jag kopplar samman med ordet modern. Modern är något som hänger samman med nutiden, nutiden är en tidsperiod som innefattar nuet. Och detta modern har en vag gräns bakåt i tiden, alltså. Jag tar detta ur ordboken, modern som för övrigt även kan stavas modärn. Hur långt bak i tiden modern kan vara modern är svårt att säga, men det modern som jag tänker på sträcker sig in i framtiden, från just nu och framåt.

Modern, är utveckling för mig, att ständigt våga förändras och lära sig av det som sker och att använda det som sker för att skapa. Modern är som ni förstår även kopplat till dåtid, eftersom i dåtid skedde något som kom att påverka det som sker denna dag. Historien är kartan som det är svårt att navigera utan i framtiden. Modern är att våga säga, detta trodde jag igår, men idag har jag fått nya insikter som gör att jag kan genomföra en förändring.

Modern är att inse att vem som helst kan få en insikt och att denna insikt går att dela med vem som helst. En insikt verkar oberoende av prestation, jag skulle nog vilja uttrycka det så att ju mer vi anstränger oss för att få insikter, desto färre blir insikterna. Insikter vill inte veta av prestation, de vill i stället bli tagna hänsyn till och de vill sprida sig och de vill komma till nytta för fler än bara mottagaren i första ledet.


En insikt är däremot beroende av sinnesstämningen, sinnesstämningen är det som sätter sig i våra kroppar, omedvetet. Att ta hand om sig själv handlar om att ta ansvar över sin sinnesstämning. Vad är en behaglig sinnesstämning? Det är lätt att förstå att en sinnesstämning där vi är trygga och behagliga, ger kroppen möjlighet att förbli mottaglig. Att en sinnesstämning av obehag för oss till avlägsna kalla platser där kroppen skriker. En enkel förklaring kan vara; tänk dig en riktigt kall vinterdag, du fryser, säkert vet du hur din kropp känns då. Tänk nu på en sommardag, solen skiner vinden rör luften precis sådär behagligt omkring dig så att huden luftas. Jag lovar, tanken kommer att få dig att frysa mindre. Men jag vill tillägga, du behöver fokusera, fokusering kräver också sitt, att du avsätter tid till det.

Vad kan du göra för dig själv för att komma in i en sinnesstämning där du  trivs?

Modern skulle kunna vara insikten om att samvaron med hästen idag bygger på helt andra värderingar och grundprinciper än för 100 år sedan.

 
Jag väljer att låta ridtraditionen blekna i horisonten.
Hur kommer det sig och hur tänker jag? Ridtradition handlar om dressyr och lydnad. Jag vill ersätta det med utbildning, utbildning är egenägd kunskap. Jag tänker på de militära ridlektionerna, alla instruktioner som kommenderades ut, håll ihop händerna, sträck på dig, mm, om och om igen. Inga förklaringar om hur eller varför och utan ansvar för den egna kroppen, lyd, det var budskapet, tyst och rid, det var det svar jag fick på mina funderingar och frågor. Det är skillnad på dressyr och utbildning. Det går att dressera människor också. Utbildning förutsätter att vi har tillit till människor och hästars hjärnor, att kunna och våga tro på var och ens förmågor. Både hästar och människor kan tänka själv, men hästar tänker inte som människor. Hästar har förmodligen också andra intressen än människor, men på några platser möts våra vägar. Hästar är intresserade av människor, hästar lär människor att känna. Jag har tittat mig omkring och märkt att många människor försöker att låta bli att känna. Mycket gör ont i världen som vi lever i och under ridpassen uppstår ibland konflikter i människors kroppar, konflikter som handlar om hur vi lever. Det som krävs av oss ute i samhället är inte alltid det som passar oss, men att låta bli att känna leder ingen vart i längden. Jag menar inte att det är lätt att känna, det kan var mycket svårt, men varför kan det inte få vara det, måste allt vara lätt? Omedvetna konflikter som handlar om livssituationer sätter sig i människors kroppar som smärtor. Rädslorna får stort utrymme, där rädsla finns, finns inget annat. Rädslan ersätter alla andra känslor, ingen sorg, ingen glädje, bara rädsla. Men så har vi då hästen, detta fantastiska djur som väljer oss. Hästens som väljer att samarbeta med oss, trots allt, jag har sett hästar, låt mig kalla det bli "behandlade" och trots detta väljer de att samarbeta.


Vilken livsuppgift har din häst?