Vardagshantering

Vardagshantering ser olika ut i olika länder och kulturer, vardagshanteringen styrs av hur och vad hästen används till. Jag vill lyfta vardagshanteringen till medveten hantering, just för att jag uppmärksammat att den ofta är helt omedveten.

Vardagshantering har olika namn och vissa av dem formas till specifika träningsmetoder.
Vad är träning? Jag anser att allt du gör tillsammans med din häst skulle kunna kallas träning. Jag föredrar att fortsätta kalla alla de timmar jag spenderar tillsammans med min häst för vardagshantering. I det jag kallar vardagshantering så blir det ändå alltid en sorts träning, för antingen så tränar du din häst eller så tränar du dig själv, eller så kanske det är hästen som tränar dig.
Hur väljer du att se på detta?

Min vardagshantering bygger på att jag vet hur jag vill ha det och varför jag vill ha det just så. En bra start om du tidigare inte har tänkt på det är att avsätta tid för att tänka igenom hur du vill ha det. Börja med att ställa frågor till dig själv:
Gör jag som jag själv vill/bestämt/har förstånd till eller gör jag något bara av gammal vana eller på det sätt någon annan bestämt att det ska göras? Och är detta i så fall ett bra sätt som jag vill fortsätta med?


Här nedan ska ge exempel på vardagshantering och mina tankar ikring detta.

Att sätta på grimman, det kan ju tyckas som en bagatell, men just denna detalj är värd att notera, hur står hästen när du sätter på grimman? Vart är du på väg? Är hästen ivrig?

Hur känns det när du möts av din häst första gången just idag, innan du ber honom/henne trä in sitt huvud i den av dig framhållna grimman ?

Vad är det för grimma du har, en som du trär över huvud och öron, eller en som du öppnar nackstycket på? Hur reagerar hästen?

Din längd och den placering du intar vid intill hästen beror på en sådan enkel detalj.
Och hur reagerar hästen när du kommer  med grimman, kliver han/hon mot dig?
Och hur känns det för dig? Leder du hästen till hagen? Vad har du för grimskaft, långt/kort/tjockt/lätt/tungt?

Min egen lista med detaljer i vardagshanteringen kan göras lång
Uppställd i stallgången, lös eller fastsatt?
På och av med grimma
Promenaden till hagen
Mockning med hästen inne i boxen
Utfodringen
Rör du dig i hagen tillsammans med hästarna?
Och mycket mer.
Fortsätt själv att fylla i listan, eller gör en helt egen! Det hjälper dig så att blir medveten om vad du faktiskt gör i din egen vardagshantering tillsammans med din häst.